sở hữu người cho rằng chỉ nên biết dăm ba câu ngoại ngữ là sở hữu thể khiến cho nghề HDVDL, là nghề nhàn hạ, chẳng với gì vất vả, đi làm như đi chơi, khi nào cũng lên xe xuống ngựa, đi mây về gió (ý kể đi máy bay). Nghề hướng dẫn gần như nghề phiên dịch, chỉ bắt buộc nhiều năm kinh nghiệm ngoại ngữ là mang thể làm HDV rẻ hoặc mang quan niệm cho rằng công tác của HDV gần giống như công việc của một cán bộ ngoại giao... Lại mang ý kiến cho rằng đặc điểm nổi bật cùa nghề HDVDL là phải sở hữu hình dáng cân đối, đẹp (trai tài gái sắc) để hấp dẫn khách và là nghề dễ kiếm tiền...
Trên thực tế trong ngành DL, thuật ngự "HDVDL" đã có 1 định nghĩa hơi chính xác: HDVDL là 1 người nào ấy HD cho 1 nhóm người thực hiện chuyến tham quan trong 1 thời gian nhất định.
hiện tại trên thế giới, người ta sơ bộ phân ra những cái như sau:
1) HDVDL giỏi (tour guides)
đó là những người HD đoàn khách thực hiện chương trình tham quan DL của 1 hãng, siêu thị cụ thể nào ấy.
How lớn becoming a tour guide
2) HDV tại điểm (on site guides)
Là người HD du khách thực hiện chuyến tour trong một vài giờ ở những công trình nổi bật như toà thánh Peter ở Rome, trugn tâm vũ trụ ở Florida. Ở Việt Nam các HDV địa phương tại Huế thường dẫn khách đến tham quan các lăng tẩm Huế của triều Nguyễn cũng với thể xếp vào dòng HDV này.
3) HDV thành phố (city guides)
Là người HD đoàn khách thực hiện chuyến tham quan thành phố trên phương tiện di động (thường là trên xe buýt, xe trung...). Nhiệm vụ của HDV chiếc này là chỉ cho khách những đối tượng tham quan vượt trội của thành phố và giới thiệu về chúng. Đôi khi HDV kiêm luôn lái xe, vừa lái xe vừa giới thiệu (a sight-seeing guides)
vietnam tour guide information
4) HDV cộng tác (step-on guides)
đấy thường là các giáo viên ngoại ngữ, nhà sử học, học kém chất lượng mang ngành nghề chính, nhờ thông thạo ngoại ngữ, am hiểu kiến thức tổng hợp, nắm được tuyến điểm tham quan DL mà hãng DL, nhà hàng lữ hành nào đấy thuê họ theo hợp đồng.
tất cả những mẫu HDV cộng tác này thường làm cho tự do hoặc theo mùa DL. Ví dụ đối mang các giáo viên là vào những kì nghỉ đông, nghỉ hè.
HDV cộng tác có thể làm tất cả những chức năng như 3 cái HD trên.
5) các chiếc khác:
Trên thực tế, đặc thù là ở Việt Nam, chúng ta còn với thể nói thêm 2 chiếc HD:
- HDV suốt tuyến: đấy thường là các HDV nhiều năm kinh nghiệm của siêu thị, hãng DL nào đó. Họ đi suốt tuyến cộng đoàn từ ngày đầu tới ngày cuối, chịu trách nhiệm hầu hết về thực hiện chương trình tham quan Dl của đoàn.
- HDV địa phương: Đa phần là HDV địa phương, cũng có thể là HDV thành phố.