Em hiện đang dùng iphone 4s firmware 5.1.1 đã jb.
Nay thấy máy nhiều lỗi. em muốn restore và jb lại từ đầu thì làm thế nào ạ.
Máy trước mua của bạn. nó cài sẵn hết rồi [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]