các đồng chí ơi,

chết tui rùi.. không vào được app LINE nữa, nó báo "your device has been detected. The service is no longer available on the device"... giờ không biết sao đây