e có ý định mua con vaio ci7 http://www.lapsaigon.com/San-pham/va...18cxb-205.html ở lapsaigon.com mk không biết chất lượng thế nào? nếu ai co địa chỉ nào tin cậy cho e xin cho e pk! ở ĐÀ NĂNG thì tốt nhất!