CHÀO CÁC BẠN. MÌNH SẮP ĐKI THI TƯ DO ACCESS, BẠN NÀO CÓ TÀI LIỆU ÔN, ĐẶC BIỆT LÀ PHẦN LÝ THUYẾT CỦA ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHO MÌNH XIN VỚI. CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU