Em vừa phá được cái ổ cứng thấy bên trong có cái motor 3pha thì phải nhưng k làm sao cho n chạy đc. Tìm hiểu trên mạng thấy phải lắp thêm driver ms chạy đc. Vậy liệu e để nguyên n chạy trên driver gốc của ổ cúng và gắn nguồn ngoài có đc ko? K phải nguồn mt đâu mà là 1 cục nguồn 5v và 1 cục 12v ấy