Các anh đẹp trai và tài ba xuất chúng, cho em hỏi 1 số vấn đề trong lúc trình chiếu Powerpoint với ạ?

1 là: Sau khi cho 1 nhóm trước thuyết trình xong, thì tới nhóm em thuyết trình, bị tình trạng là: trên khung chiếu, chỉ thấy được các activity ở thanh Taskbar (ví dụ: rê chuột vào các mục ở Taskbar thì thấy hiệu ứng và thấy chuột), nhưng phần chính là màn hình thì lại chỉ thấy Desktop, chứ không thấy gì khác ngoài Taskbar và hiệu ứng);

2 là phải khắc phục như thế nào, khi video nhạc trong file trình chiếu PP khi chơi trình chiếu thì lại không lên tiếng, nó im re (không biết nhóm thuyết trình trước có táy máy gì không, mà tới nhóm em thuyết trình thì không lên tiếng được, dù đã đi học sớm và thử trước nhiều lần rất OK). Em muốn biết cách khắc phục, khi video trong PP không lên tiếng đột ngột như vậy!