như tít ạ tự nhiên hôm nay cái app đó không chạy nữa nên việc di chuyển qua lại giữa các app với phóng to-thu nhỏ web gặp khó khăn quá, ai biết mở lại không.