Máy nhà e xài win XP, cpu itel pentiume5200 2.5ghz, ram 2gb , car nvidia geforce 210 mong các anh giúp e[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]