Em đang dùng ổ cứng di động WD 2tb, mua tầm 2 năm rồi, tự nhiên gặp phải hiện tượng đang cóp thì bị đứt, máy đơ luôn, rút dây usb ra máy lai hoạt động bình thương. Có ai biết máy em bị vấn đề gì không vậy, chỉ em với.