Mọi người xem hộ em xem cái card màn hình của em ntn có bình thường không ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]