Xin chào anh em ,
Mình lập topic này ra để cho anh em vào tham khảo sự cố máy tính , máy in , fax,,.....
Chúng ta cùng nhau trao dồi kinh nghiệm .
Thank you all you