đang dùng Win 8.1 Pro 32bit
có dùng 2 phần mềm dọn rac` CCleaner va BeeDoctor