Em vừa mua laptop nhưng khi sạc pin , pin chỉ nhân 99% không lên được 100% khi e vẫn cắm sạc
bro nào biết chỉ e với ^^