"Các mẫu thuế của đơn vị
Trên đây là 4 cái thuế căn bản, thường nảy sinh trong các tổ chức vừa và nhỏ, có hoạt động cung cấp kinh doanh thường ngày như: thương mại, nhà sản xuất hay cung ứng. Tuy nhiên, còn có 1 số chiếc thuế khác như: thuế xuất du nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,…sẽ có phát sinh trong bí quyết công ty kinh doanh ở những ngành nghề cụ thể, Vì thế chúng tôi không đề cập trong bài viết này.
thuế doanh nghiệp phải đóng
Thuế trị giá Gia tăng (GTGT)
Vào thời điểm Bây giờ, tháng 10/2018, những đơn vị đăng kí xây dựng thương hiệu mới hầu hết vận dụng cách tính thuế GTGT theo khấu trừ. Do vậy ở bài viết này, Song Kim chỉ nói tới phương thức tính thuế GTGT theo bí quyết này.
Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – (Thuế GTGT đầu vào + Thuế GTGT còn được khấu trừ ở kỳ trước chuyển sang)
Trong ấy, thuế GTGT đầu ra là số tiền thuế được ghi trên hóa đơn GTGT mà tổ chức của bạn xuất cho khách hàng/đối tác.
bảng cân đối kế toán
Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra x Thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Thuế TNCN là loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân nhưng tổ chức của bạn đã chi trả phần thu nhập này thì phải tiến hành khấu trừ thuế TNCN của người lao động trước khi thực hành chi trả. Nhắc theo cách dễ hiểu hơn, công nhân đang nhận lương, hoả hồng,… từ đơn vị của bạn, bạn phải khấu trừ thuế TNCN (nếu thu nhập của công nhân thuộc trường hợp phải tính thuế TNCN) trước lúc chi trả phần lương bổng, huê hồng này cho công nhân. Và đơn vị bạn bắt đề xuất kê khai và nộp số tiền thuế TNCN (đã khấu trừ vào lương của người lao động) vào ngân sách nhà nước."
nguyenanhtax.vn