Bây giờ, khu đô thị xuất hiện quá nhiều tại Việt Nam. Tuy vậy, vẫn không ít người không biết vì sao một khu vực dân cư lại được gọi là khu đô thị.
Để nắm được khu đô thị là gì và những quy định mới nhất về khu đô thị, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Trước khi đi vào các điều khoản, bạn cần hiểu rõ khu đô thị là gì cùng các từ chuyên môn liên quan. Cụ thể:
1. Khu đô thị là gì?
Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay không ít khu chức năng của đô thị. Khu vực này được giới hạn do các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hay những đường chính đô thị.
Khu đô thị bao gồm: các đơn vị, những công trình dịch vụ nội khu hay các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng.
2. Khu đô thị mới là gì?
Theo quy định, khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới về nhà tại, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Lúc hình thành một khu đô thị mới cần đảm bảo được các tiêu chuẩn được điều khoản tại khoản 3 điều 1.2 của QCXDVN 01:2008/BXD về khu đô thị.

>>> Xem thêm về: Hạ tầng đô thị tại https://mytoan.com.vn

3. Khu vực đô thị là gì?
Khu vực đô thị là nơi tập trung đông dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong những ngành nghề kinh tế phi nông nghiệp. Đấy là trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch, văn hoá, xã hội và dịch vụ của cả nước hay vùng lãnh thổ.
4. Khu công dụng đô thị là gì?
Những khu tính năng trong đô thị được điều khoản tại Mục 2.3.2 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật đất nước vì Bộ Xây dựng ban hành. Cụ thể:
 • Quy hoạch những khu tính năng đô thị cần đảm bảo tính hệ thống. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu sắp xếp hỗn hợp không ít loại tính năng khác biệt trong từng khu vực chi tiết một phương pháp hợp lý.
 • tuân thủ theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của toàn đô thị.
 • Khu công dụng đô thị phải ở vị trí thích hợp, bảo đảm những tiêu chí về bảo vệ môi trường, bảo vệ quang cảnh, phòng chống cháy.
 • nên được liên hệ thuận lợi với nhau bằng hệ thống giao thông hợp lý và an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của những công trình công cộng, dịch vụ & công viên cây xanh.
 • Phân khu tính năng đô thị phải tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trình xây dựng.
 • Tổ chức không gian đô thị trên mặt đất & dưới mặt đất cần được kết nối có lí.
 • Quy hoạch sử dụng đất các khu công dụng nên được xác định trên cơ sở những điều kiện cụ thể của từng khu vực.
 • Ngoài các nhu cầu của bản thân khu vực quy hoạch, quy mô các khu chức năng đô thị phải tính đến việc đáp ứng nhu cầu của khách vãng lai và những khu vực lân cận.


>>> Tìm hiểu thêm về thiết kế hệ thống thoát nước mưa: https://mytoan.com.vn/thi-cong-cong-thoat-nuoc/

5. Quy hoạch khu đô thị là gì?
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, quang cảnh đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội & nhà ở để kiến lập môi trường sống phù hợp cho người dân sống trong đô thị được biểu hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Trong đó:
 • Quy hoạch chung: Là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà tại cho một đô thị.
 • Quy hoạch phân khu: Là việc phân tích và xác định công dụng, chỉ tiêu dùng đất quy hoạch đô thị của những khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị.
 • Quy hoạch cụ thể: Là việc phân chia & xác định mục đích dùng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất. Đồng thời, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội với mục đích chi tiết hoá nội dung của quy hoạch phân khu hay quy hoạch chung.