Cải thiện, duy trì cảnh quan bất chợt hệ sinh thái nông nghiệp, hạn chế việc khai thác quá mức gây ô nhiễm cho các nguồn lực thiên nhiên, hạn chế việc tiêu dùng năng lượng và các nguồn lực không thể tái sinh, cung ứng đủ lương thực với dinh dưỡng, không độc hại, và mang chất lượng cao,…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là gì?

Nông nghiệp hữu cơ là gì (tiếng Anh: Organic agriculture production) hay còn gọi là canh tác hữu cơ là hệ thống quá trình cung ứng, sơ chế, chế biến, bao gói, tải, bảo quản phù hợp mang tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.


Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống cung cấp bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào những chu trình sinh thái, phổ biến sinh học thích ứng với Điều kiện tình cờ, không tiêu dùng các nguyên tố gây ảnh hưởng bị động tới môi trường sinh thái;

Là sự hài hòa kĩ thuật truyền thống và tiến bộ công nghệ để làm lợi cho môi trường chung, tạo mối quan hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi đối tượng trong hệ sinh thái.

Nguyên tắc cung ứng nông nghiệp hữu cơ1. Điều hành những tài nguyên (bao gồm đất, nước, không khí) theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn.
2. Không tiêu dùng những vật tư là chất hóa học tổng hợp trong đông đảo những quá trình của chuỗi sản xuất, tránh trường hợp con người và môi trường xúc tiếp có những hóa chất độc hại, giảm thiểu ô nhiễm ở nơi phân phối và môi trường chung loanh quanh.
3. Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và khoa học khác có hại cho cung cấp hữu cơ.
4. Đối xử với động vật, thực vật 1 bí quyết mang nghĩa vụ và tăng sức khỏe trùng hợp của chúng.
5. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng thực theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được ứng dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.

>>> Xem thêm tại: https://globalcheck.com.vn/

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ


1. TCVN về nông nghiệp hữu cơ được vun đắp, công bố và ứng dụng theo quy định của luật pháp về tiêu chuẩn và quy chuẩn công nghệ.
2. Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài:
a) Trường hợp cung ứng để xuất khẩu: cơ sở cung cấp vận dụng tiêu chuẩn theo ký hợp đồng, giao kèo với đơn vị nhập khẩu.
b) Trường hợp cung cấp hoặc nhập cảng để tiêu thụ trong nước: cơ sở mang thể áp dụng tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên hoặc mang ký hợp đồng thừa nhận lẫn nhau hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được bằng lòng áp dụng tại Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và vững mạnh nông thôn chủ trì; kết hợp mang Bộ Y tế, Bộ Công Thương; những bộ, cơ quan can dự Phân tích và công bố danh sách các tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài kết hợp sở hữu tiêu chuẩn đất nước (TCVN) được áp dụng tại Việt Nam.
3. Khuyến khích dùng tiêu chuẩn đất nước, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.