https://banquyenphanmem.vn/thiet-ke-do-hoa/adobe/
Flash có điểm mạnh lớn với dạng đồ họa dạng vectơ: kích thước file rất nhỏ. Điều này rất nhân thể cho việc truyền vận tải dữ liệu qua Internet. Phiên bản mới nhất của Adobe Flash cho tới năm 2011 là Flash CS5 và Actionscript 3.0.
Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đấy FutureSplash). đơn thuần hơn còn được gọi là Flash. Adobe được dùng để chỉ chương trình thông minh đa dụng cụ. Trong ấy có cả phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player.
Chương trình này được viết và sản xuất bởi Adobe Systems. Flash sử dụng công nghệ đồ họa vec-tơ và đồ họa điểm.
Ngoài ra, Flash còn có một tiếng nói văn lệnh riêng gọi là ActionScript. Nó có khả năng truyền và vận tải luồng âm thanh hoặc hình ảnh.
  • Macromedia Flash: được dùng để chỉ chương trình tạo ra những tập tin Flash.
  • Flash Player: ứng dụng có nhiệm vụ thi hành hay hiển thị các tập tin Flash.

Bên cạnh đó, chữ Flash được sử dụng để chỉ cả hai chương trình nói trên.
Định dạng tập tin
các tập tin Flash thường có đuôi là .swf và có biểu hiện thị bởi những chương trình thông qua trang Web hay ứng dụng Flash Player. những tập tin Flash thường là truyền bá. Hơn nữa nó còn là các thành phần trang hoàng hoạt ảnh trên các trang Web.
Với 1 kích thước tương tự, một tập tin Flash có thể đựng phổ biến thông báo hơn là một tập tin dạng hình GIF hay dạng JPEG.
vận dụng có ích từ Adobe Flash
Flash được vận dụng để tăng trưởng trong ngoại hình các phần mềm mô hình. dùng ngôn ngữ lập trình ActionScript để tạo các tương tác. Hơn nữa, còn có khả năng tạo các hoạt cảnh trong phim.
điểm cộng của Flash là có thể nhúng những file âm thanh, khiến cho hình ảnh động. Flash cũng có thể xuất bản phổ biến các file kiểu .html, .exe, .jpg, v.v…
Phần mở rộng của Flash là .swf. Đuôi “.swf” là viết tắt của từ: Shockwave Flash. Giúp hiển thị bởi những chương trình thông qua trang Web hay vận dụng Flash Player. gần đây Flash còn được sử dụng để phục vụ những áp dụng Internet phong phú.
một tập tin Flash có thể đựng rộng rãi thông báo hơn là một tập tin hình dạng GIF hoặc dạng JPEG. ưu điểm to nhất của Flash – với đồ họa dạng vecto – kích thước file rất nhỏ. thuận lợi cho việc truyền chuyên chở dữ liệu qua Internet.
Adobe After Effects là gì?

Adobe After Effects là 1 phần mềm vận dụng công nghệ số xử lý hiệu ứng hình ảnh. Hiệu ứng đi lại đồ họa. Được được sử dụng trong hậu kỳ cung ứng của quá trình làm phim. After Effects có thể được sử dụng cho keying, theo dõi, compositing và hình ảnh động.
Nó cũng có chức năng như 1 phần mềm biên tập rất căn bản phi tuyến tính. sử dụng để biên tập âm thanh và chuyển mã phương tiện truyền thông.
  • Nhà phát triển: Adobe Systems.
  • ngôn ngữ phát triển: C++
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows, macOS
  • Thể loại: Visual effects, Motion graphics, Compositing, Computer animation