Ngoài việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, xây dựng cơ sở thì các đơn vị cần phải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin. Một trong những biểu hiện rõ nhất của điều đó chính là sự xuất hiện của hàng loạt các công ty, doanh nghiệp đăng ký mới. Bài viết hôm nay sẽ đề cập tới một nội dung rất quan trọng khi thành lập doanh nghiệp, đó chính là đăng ký thông tin, cùng đón xem nhé.

>>> Xem thêm : trang vàng doanh nghiệp - thông tin doanh nghiệp được tra cứu ở website nào?

Báo cáo tài chính sẽ là một điều mà nhiều người vô cùng quan tâm đối với doanh nghiệp. Hiển nhiên rằng nếu số liệu trong bảng báo cáo liên tục đi lên chứng tỏ đơn vị làm ăn có nhiều bước phát triển và cho thấy được tiềm năng của mình. Đồng thời, thông qua bản báo cáo người ta cũng có thể nắm được nhiều thông tin quan trọng khác về doanh nghiệp, đặc biệt là khoản đóng thuế. Một đơn vị có uy tín chắc chắn sẽ đóng thuế đầy đủ và nó tạo dựng sự uy tín cao hơn đối với thị trường, người tiêu dùng cũng như các đối tác làm ăn. Thứ hai, chắc chắn sẽ không đơn vị nào muốn đặt tên trùng với doanh nghiệp khác, đặc biệt là trong cùng một lĩnh vực hay khu vực thành lập. Với việc có thể tra cứu thông tin, bạn sẽ tránh được việc đặt trùng tên này. Qua đó đảm bảo mình là duy nhất và chỉ cần nhắc tới tên thì khách hàng sẽ nhớ tới bạn chứ không phải là các công ty đối thủ.
Khi thực hiện tra cứu thông tin doanh nghiệp thông qua mạng internet, cần chú ý chọn lựa được trang web uy tín. Trong đó, dangkykinhdoanh.gov.vn là một trang web chính thức của chính phủ. Là nơi đăng tải các thông tin do chính bộ kế hoạch và đầu tư cung cấp. Tuy nhiên, đối với những dạng tin liên quan tới hoạt động cụ thể, chi tiết hơn thì người trả một khoản phí nhất định. Thông tin doanh nghiệp là gì và hiện nay pháp luật yêu cầu phải công bố rõ ràng những dạng tin nào cho công chúng cùng biết? Và hẳn sẽ có không ít thắc mắc được đặt ra, cụ thể như việc đăng ký thông tin doanh nghiệp và tiến hành tìm kiếm, tra cứu khi mọi thủ tục được hoàn thiện.

View more random threads: