Hiện nay trên thị trường Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ buôn bán trong nhiều hoạt động khác nhau. Ngoài ra, chúng ta vẫn thường hay nghe nhắc tới về các khu công nghệ, khu chế xuất như khu công nghệ cao Thủ Đức, khu chế xuất Linh Trung. Vậy thủ tục thành lập khu công nghiệp và cách hoạt động của nó như thế nào và thực sự chúng ta có hiểu rõ về những hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất này cũng như về các hồ sơ thành lập của nó? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu sơ về các định nghĩa cũng như quy chế pháp lý khu công nghiệp.


Sau đây là trình tự và thủ tục thành lập khu công nghiệp

Quy hoạch tổng thể phát triển khu chế xuất đã được phê duyệt là cơ sở, căn cứ cho việc xem xét thành lập khu công nghiệp; xây dựng các kế hoạch quy hoạch, đầu tư và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất xã hội để đáp ứng cho sự vững mạnh của khu chế xuất

Điều kiện để thành lập khu công nghiệp cần đáp ứng:

  • Phù hợp với Quy định tổng thể phát triển khu công nghệ đã được phê duyệt
  • Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu chế xuất đã được thành lập trên khu vực lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước đó đã cho những Công trình đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.
  • Với những khu chế xuất có quy mô lớn hơn 500 ha và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu cơ sở vật chất theo từng khu riêng biệt hay gắn liền với khu đô thị, kinh doanh tập hợp trong đề án tổng thể thì phải lập quy hoạch chung xây dựng theo hướng của Bộ xây dựng trước lúc lập quy hoạch chi tiết.
  • Đối với khu chế xuất có diện tích lớn hơn 500 ha mà năm ngay cạnh quốc lộ, các khu bào tồn đất nước, trong đô thị loại II và I phải có quan điểm bằng văn bản của Bộ xây dựng và những Bộ, ngành nghề khác có kiên quan về quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệp trước lúc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua.


Trình tự thủ tục thành lập khu công nghiệp

  • Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu cơ sở vật chất khu chế xuất thực hành theo quy định của pháp luật về đầu tư
  • Quyết định thành lập khu công nghiệp


Hồ sơ thành lập khu công nghiệp

Văn bản yêu cầu của nhà đầu tư về việc thành lập khu công nghiệp

  • Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu chế xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Giấy chứng nhận đầu tư cho cấp cho những nhà đầu tư thực hành Dự án phát triển cở sở hạ tầng của khu chế xuất
  • Hồ sơ thành lập phải có 04 bộ, trong đó 01 bản gốc nộp cho Ban quản lý khu chế xuất hay Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy tờ hợp lệ, Ban quản lý hoặc Sở Kế hoạch và đầu cơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập khu chế xuất. Sau đó, trong thời hạn 10 ngày lúc nhận được giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thành lập khu công nghiệp này.

Đây là những điều kiện và hồ sơ để bạn có thể thành lập khu công nghiệp. Khu công nghiệp Long Hậu hi vọng bài viết này sẽ ích được giúp bạn.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty CP Long Hậu
Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại: (028) 3937 5599
(+84) 906 938 599
Fax: (028) 3781 8940