Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm sau:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông có thể là tổ chức, có thể là cá nhân chủ nghĩa; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
Cổ đông chỉ chịu bổn phận về các khoản nợ và bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong khuôn khổ số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp độc nhất được quyền phát hành cổ phiếu và tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán.


1. Chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty cổ phần:
– Chuẩn bị 02 CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả các cổ đông góp vốn.
- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
- Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
- Chuẩn bị kê khai thông tin thành lập công ty cổ phần:
+ Chuẩn bị đặt tên công ty cổ phần: Tên công ty sẽ bắt đầu bằng: Công ty Cổ phần + Tên riêng. Ví dụ: Công ty Cổ phần thương nghiệp Dịch vụ ABCD, Công ty Cổ phần Sản Xuất thương nghiệp XYZZ
+ Chuẩn bị địa chỉ công ty cổ phần: Chọn địa chỉ công ty có số nhà, đường, khu phố, quận. huyện… rõ ràng. Không được đặt địa chỉ tại những tầng chung cư có chức năng để ở, chỉ có thể đặt ở những lầu tại chung cư có chức năng kinh dinh Thương Mại.
+ Chuẩn bị đăng ký ngành nghề kinh dinh hoạt động hiện tạicông ty
+ Chuẩn bị đăng ký mức vốn điều lệ: Đăng ký vốn điều lệ trên 10 tỷ đóng lệ phí môn bài 3 triêu/năm. Đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống đóng lệ phí môn bài 2 triệu/năm.
+ Chuẩn bị người đại diện theo pháp luật là ai trong số các cổ đông? Hoặc có thể chọnngười khác không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn làm người đại diện theo luật pháp (người đại diện theo luật pháp có thể đứng chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc/ Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty).


2. Các bước đăng ký công ty cổ phần
Để bạn nắm hình dung được tất cả quy trình mở công ty cổ phần, Trung tâm xin liệt kê
tổng quan 6 bước thành lập doanh nghiệp cổ phần:
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán
lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính
Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp thức được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo pháp luật kê khai thông báo, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng account đăng ký kinh doanh:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp thức được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo pháp luật kê khai thông báo, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhântại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh dinh
gười đại diện theo pháp luật sử dụng trương mục đăng ký kinh dinh để kê khai thông báo, tải văn bản điện tử và chuẩn xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần
+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong hạn vận 03 (ba) ngày làm việc.
Nếu chối từ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh dinh sẽ thông tin cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong hạn 03 (ba) ngày làm việc.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin sang cơ thuế quan để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ thuế quan, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử dùng Tài khoản đăng ký kinh dinh:
Phòng Đăng ký kinh doanh có bổn phận coi xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp thức. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế Phòng Đăng ký kinh dinh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo luật pháp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh dinh. Người đại diện theo luật pháp có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh dinh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
Nếu quá vận hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.
Người đại diện theo pháp luật chịu nghĩa vụ về tính đầy đủ và xác thực của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chuẩn xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký kinh dinh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
Bước 4: Khắc dấu tròn công ty, dấu chức danh và công bố mẫu dấu tròn công ty cổ phần lên cổng thông tin quốc gia
Bước 5: công bố thông tin thành lập công ty tới cổng thông báo quốc gia
Bước 6: Kế khai nộp thuế môn bài, chữ ký số, đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử cho công ty cổ phần
+ Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp (Nếu bạn chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộc phải mua chữ ký số điện tử để thực hành được bước đóng thuế môn bài này)
+ Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT
+ thực hiện việc báo cáo thuế, và làm sổ sách hàng tháng,quý, năm.Lưu ý quan trọng : báo cáo thuế định kỳ là công việc quan trọng bậc nhất trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Nếu sau khi thành lập doanh nghiệp mà các bạn không thực hiện bước này vì bất cứ lý do gì thì sau này doanh nghiệp của bạn sẽ bị vướng mắc về thuế và bị phạt tốn kém nhiều chi phí giải quyết.


Nếu bạn cảm thấy quy trình này mới có phần phức tạp, tham khảo dangkykinhdoanhdanang hoặc gọi trực tiếp chúng tôi qua hãy liên can qua email "admin@nhatviet.com.vn" hoặc Hotline 0905 430 439 (Zalo) - Điện thoại : 02363 608 979 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần tiết kiệm, tốc độ và xác thực.