Theo quy định của luật pháp Việt Nam, tùy theo từng ngành đăng ký bán buôn mà nhà nước đặt ra Các điều kiện khác nhau cho Một vài công ty khi thực hiện đăng ký hoạt động, trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong Một vài ngành kinh doanh có điều kiện theo quy định của luật pháp hiện hành.

Kinh doanh bất động sản là gì?

Theo quy định tại Khoản hai Điều 4 Luật bán buôn bất động sản 5 2006 có quy định “Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.”

>>> tư vấn luật đất đai uy tín: http://luatsuhathanh.com/luat-su-chu...at-ha-noi.html




Có thể hiểu kinh doanh bất động sản là việc trực tiếp xây dựng, mua đi bán lại, hoặc cho thuê, cho thuê lại đất đai, nhà cửa, kho bãi,...

Mã lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay: 6810 cho các cấp như bán buôn bất động sản, quyền dùng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,...

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề dịch vụ bất động sản

Về đối tượng: Để được đăng ký lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản thì đơn vị, tư nhân phải xây dựng thương hiệu hợp tác xã hoặc công ty. Như vậy Hộ bán buôn cá thể không được đăng ký hoạt động ngành nghề này.

Về vốn pháp định công ty: Khác với doanh nghiệp đầu tư về bất động sản (xây dựng…) phải sở hữu vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản không yêu cầu điều kiện về vốn. Vốn của doanh nghiệp không yêu cầu ký quỹ ngân hàng hoặc chứng minh doanh nghiệp sở hữu đủ số vốn này khi xây dựng thương hiệu.

Giấy tờ thành lập doanh nghiệp bán buôn dịch vụ bất động sản

Thành phần thủ tục bao gồm:

- Điều lệ tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản

- Đơn đăng ký xây dựng thương hiệu doanh nghiệp KD BĐS (nên theo mẫu dính kèm)

- Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông (Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần)

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp chẳng phải đại diện luật pháp đơn vị trực tiếp đi nộp)

- Giấy thông báo loại dấu của doanh nghiệp (Giấy này khi nào khắc con dấu tổ chức sẽ đóng dấu vào và nộp lên Sở kế hoạch và đầu cơ để con dấu doanh nghiệp có hiệu lực của pháp luật)

Nơi nộp giấy tờ xây dựng thương hiệu đơn vị kinh doanh dịch vụ BĐS



Sở Kế hoạch và đầu cơ Những thị thành doanh nghiệp đặt hội sở chính

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp giấy tờ hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận được GPKD công ty
nếu như bạn không có thời gian hoặc vướng mắc với Các thủ tục thành lập đơn vị nói trên, mời bạn tham khảo dịch vụ xây dựng thương hiệu đơn vị tại: http://luatsuhathanh.com/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html của luatsuhathanh.com