Tục ngày xưa thì người ta gọi cô hồn là tháng vong hồn được xá tội. Tháng này vong linh quỷ đói sẽ được Diêm vương mở cửa quỷ môn quan để cho trở về với cõi tục và không được ở lâu đến sau 12h đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch cửa Qủy môn quan sẽ đóng.

ý nghĩa cúng cô hồn
Khắp nơi nhất là người dân Nam bộ thì chẳng thể không cúng cô hồn. Hàng năm vào tháng này thì người dân thường cúng cô hồn cầu cho chúng không phá quấy nhiễu cuộc sống hàng ngày và không quẩn quanh quanh nhà. Ý nghĩa của việc cúng thần tài là là một hành động bố thí, từ bi, muốn san sớt sự khổ đau cho các cô hồn chúng sanh thiếu phước, bị đói khát triền miên, trật, sống vất vưởng, lang thang từ lâu không siêu thăng, những vong linh không được người thân thờ cúng.

tháng cô hồn 2019 của 12 con giáp


Đồ cúng thường được bày vẽ trên một mâm cúng cô hồn gồm: trái cây – cháo trắng – nước – chum rượu trắng và đồ vàng mã. Giai chủ cần phải nhớ là cúng cô hồn trước sân nhà để khấn vái cúng cô hồn chúng sinh. Sau khi cúng, các gia chủ thường để nguyên mâm cúng cho những đứa trẻ con hay những người đi đường lấy vài quả ăn cho đến khi hết hẳn thì mới dọn vào. Còn mâm cúng chưa hết thì có thể bỏ bọc rồi cho trẻ thơ hoặc những người ăn mày.


Việc đời sống khá giả hơn, con người ăn nên làm ra thì mâm cúng cũng trở thành đầy đủ và thịnh soạn hơn. Trong mâm cúng gia chủ khoáng đạt thí cho các vong hồn thêm con gà quay hay một con heo sữa quay, những xấp tiền lẻ còn mới xếp đầy quanh mâm. Chính thành thử nhiều người vì lòng tham của mình vì thấy mâm cúng khá là thịnh soạn nên mới có nhiều người giựt cô hồn. ngày một nhiều người biến tục giựt cô hồn thành chiều hướng bị động. Ngày xưa cũng chỉ là lũ trẻ con chạy đi giựt cô hồn thôi mà hiện thời người lớn cúng vì chút lợi mà đi giựt cô hồn.
Gia chủ đang cúng nhưng một nhóm người chạy đến và không thèm đợi gia chủ cúng xong mà kiêng nguyên mâm cúng đi luôn. Gia chủ còn bất ngờ vì không biết liệu bị giựt cô hồn khi chưa cúng xong thì liệu có ảnh hưởng tới gia đình mình không. Có bị cô hồn trút giận ảnh hưởng đến người trong gia đình.
Giựt cô hồn trong những năm gần đây xem là tình trạng xấu của văn hóa việt nam. Lối sống hành xử ngày xưa, đâu có thói giành giựt, vì lợi bản thân mà quên đi cách hành xử có văn hóa. Những món đồ cúng cho những vong linh lang thang – chúng ta có thể lấy những thứ đó vì gia chủ rất vui vẻ cho chúng ta, tuy nhiên không ai chờ cho gia chủ mà thiên nhiên giành giựt không hề có một tí lịch sự văn minh tí nào.