Vào rằm tháng 7 cô hồn thì người dân thường cúng cô hồn, làm một mâm cúng chúng sinh với mục đích thí cho chúng sinh một bữa no nê.

van cung chung sinhThường thì người ta cúng cô hồn trước cổng nhà, không ai lại lại đi cúng trong nhà cả. Cúng cô hồn phía ngoài căn nhà để cúng chúng sinh có thể ăn được, không bị ảnh hưởng gì.

ngoại giả thì người xưa cúng hay cúng cô hồn ở các ngã ba đường, tại nơi có lập miếu nhỏ thường xảy ra tai nạn. Vì ngã ba đường được xem là nơi giao lưu, theo quan niệm của những người xưa thì những người đi bộ thường gặp nhau ở đây, người ta nói ma quỷ cũng đi theo những con đường của con người nên đây cũng là nơi ma quỷ hay đi qua cần được cúng. Vật lễ cúng mang ra rồi thì ai lấy cũng được, người cúng không mang về cúng không ăn vụng hay ăn lễ cúng cô hồn nếu không sẽ gặp vận xui và nếu không có ai lấy thì phải bỏ luôn vào túi rồi cho ăn mày hoặc là vứt đi.

cách cúng chúng sinh

“Cô hồn” hay cách gọi khác của nó là chúng sinh, đây là những vong hồn được xem như một loại hình ma quỷ không tuân theo một nguyên tắc nào cả, thường là quỷ đói từ địa ngục theo quan niệm dân gian nên việc được ăn phải tranh giành tranh nhau ăn. Những người đến giật có con trẻ hay cả người lớn coi như là sự tái hiện của những cô hồn, gia chủ vui vì xem như khi cúng đã được cô hồn chứng và không phá rối gia đình trong cuộc sống hàng ngày nữa.

Khi mâm lễ cô hồn đã dọn sẵn, gia chủ chuẩn bị thắp nhang cúng cô hồn mà có người giật đồ cúng thì đừng đuổi đánh hay tranh giành lại. Theo quan niệm dân gian thì vào ngày cúng cô hồn đồ cúng cô hồn chưa kịp cúng thì có người đến giật đi tối kỵ không thì phải quăng hết đồ cúng đi, không được giật lại vì như vậy là giành giật với “cô hồn”. Nếu gia chủ không biết mà còn giật lại thì sẽ làm chúng cô hồn nổi xung phá rối gia đình. Ngược lại trong thời kì thắp nhang cúng cô hồn mà có người trực chờ sẵn để giật thì đó là điều may mắn với gia chủ, sau khi thắp hương xong thì chúng tranh nhau giành giật thì mâm cúng coi như được chấp nhận.

Cách mời vong đi sau khi cúng cô hồn xong

Cúng cô hồn là mời cô hồn về để ăn mâm cúng cô hồn tuy nhiên thì lại không biết phải mời chúng đi như thế nào. Có thể cô hồn vẫn còn lãng vãng gần gia đình và khuấy rối gia chủ. Sau khi cúng xong, khấn vái xong thì phải có bước vãi gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã nếu gia chủ bỏ qua bước này thì sẽ mỏi mệt về sau với chúng cô hồn này.