xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tuần, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) hoạt động cung cấp thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thị trấn khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm đồng ruộng khoảng 43 triệu tấn... Song hầu hết lượng chất thải này chưa được tận thu, dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành cung ứng khác Hình như Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu phục vụ cung ứng trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, cơ quan Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tháng 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn dùng khoa học chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục công nghệ an ninh và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là cùng với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, item thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ cống phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ doanh nghiệp nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tập đoàn cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do công nghệ đốt tại một vài nhà máy đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới tài năng tiêu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng. Hơn nữa, trong cách thức chế độ vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ chuyên dụng cho các dùng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại những xí nghiệp nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn tầm thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại thì tro bay của các nhà máy thuộc đối tượng "có kĩ năng" là chất thải nguy khốn. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công sở quản lý, người dân đối với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao công nghệ

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường nguyên tắc thu hồi xử lý rác thải sau cung cấp và khuyến khích tái chế. Trong khi có Chiến lược tăng trưởng xanh năm 2012, Chiến lược vững mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực làm béc phun, nâng cao dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô hình sản xuất phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc trưng, ưu tiên tái chế, tiêu dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày... trong chuỗi cung cấp; thúc đẩy cung cấp năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các kỹ thuật hiện đại để xử lý nâng cao chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng khả năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. nâng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả nhất tiêu dùng vật liệu thành lập không nung, lớn mạnh thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, cách thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... với các nhà phân phối xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thử thách với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái tiêu dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. bởi vậy, với kinh nghiệm, khoa học và nguồn lực của mình, Hà Lan chuẩn bị hỗ trợ Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện Tổ chức GC International đồng tình, cạnh tranh lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì kĩ năng thu gom, tái tiêu dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu công nghệ, nguồn lực... để thu gom, tái sử dụng rác thải. GC International sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để cung cấp Việt Nam xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải