Không như loại nhạc cụ khác, những hiệu ứng và năng lực trên đàn E- Guitar là sự tiếp nối, bổ sung và đổi mới liên tục trong suốt nửa cuối thế kỷ XX do các nghệ sĩ E- Guitar nổi tiếng trên thế giới...