Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh
Một trong những cách tốt nhất về cách làm se khít âm đạo là phê chuẩn chế độ ăn uống lành mạnh vì nó sẽ giúp củng cố sàn chậu. Bạn nên tiêu thụ nhiều thực phẩm...